Tutaj  z trudem i w kiepskim tempie z powodu braku czasu powstaje rodzaj blogu, którego celem jest uświadomienie Rodzicom dzieci z ZA, że znalezienie właściwej drogi do przygotowania swoich dzieci do samodzielnego, stabilnego życia w dorosłości nie jest łatwe ale z pewnością możliwe do osiągnięcia. Publikowane tu materiały pochodzić będą z doświadczeń zebranych podczas pracy ze sporą grupą kilkudziesięciu dziewcząt i chłopców z ZA, którzy w ciągu ostatnich siedmiu lat ukończyli lub kontynuują naukę 
w szkołach specjalizujących się między innymi w pracy z młodzieżą z Zespołem Aspergera.

Pokażemy efekty naszych działań, które stały się jednocześnie ogromnymi dokonaniami naszych podopiecznych podążających pogodną drogą w swoją przyszłość. Ponieważ młodzi ludzie z zespołem Aspergera fascynują nas swoim potencjałem, wyjątkowością i niepowtarzalnością, dlatego z ogromną wiedzą i zaangażowaniem wspomagamy, dodajemy wiary we własne siły i możliwości oraz wspólnie cieszymy się z kolejnych sukcesów. Opiszemy przemiany i rozwój naszych uczniów z jednej strony oraz szereg często dramatycznych faktów nietolerancji, niekompetencji i braku zwykłej ludzkiej przyzwoitości, która głęboko dotykała naszych wychowanków w ich niełatwej szkolnej i pozaszkolnej przeszłości.

© 2009 Zespół Aspergera FA. All Rights Reserved. Designed By The ZA Team.